թարմացված է առ 01/07/2016թ.

Ղեկավար կազմ

ԱՐԱՄ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Կրթություն
1995-2000թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական ինստիտուտ

1985-1995թթ. Երևանի Չկալովի անվան թիվ 30 դպրոց

Ծառայություն
2000-2002թթ. ՀՀ Զինված ուժերում

Աշխատանքային
գործունեություն

Գործադիր տնօրեն
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 02.2012թ-մինչ այժմ.
 
Գործադիր տնօրենի տեղակալ
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 11.2008-02.2012թթ.
 
Վերստուգիչ
Գործառնական աուդիտի բաժին, Վերստուգիչ խումբ, Կենտրոնական բանկ, 08.2008-11.2008թթ.
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի բաժին, Վերստուգիչ խումբ, Կենտրոնական բանկ, 07.2007-08.2008թթ.
 
Վերլուծաբան
Վերլուծությունների բաժին, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն, Կենտրոնական բանկ, 06.2006-06.2007թթ.
 
Վիճակագիր
Վարկային ռեգիստրի բաժին, Վիճակագրության վարչություն, Կենտրոնական բանկ, 04.2003-05.2006թթ.
 
Մեթոդաբան
Բանկային համակարգի զարգացման և հետազոտությունների բաժին, Բանկային մեթոդոլոգիայի վարչություն, Կենտրոնական բանկ, 06.2002-03.2003թթ.

Անդամակցություն Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտի անդամ
(IIA-Institute of Internal Auditors, USA)

Տեղեկատվական համակարգերի աուդիտի և հսկողության ասոցիացիայի անդամ
(ISACA-Information Systems Audit and Control Association, USA)

Էլեկտրոնային
փոստ
ceo@acra.am
ՌԱՖԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Կրթություն
2008-2010թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Մագիստրատուրա

2004-2008թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Բակալավր

2001-2004թթ. Գյումրու Ֆոտոն վարժարան

Աշխատանքային
գործունեություն

Գործադիր տնօրենի տեղակալ
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 03.2015թ.-մինչ այժմ.
 
ՏՏ աուդիտոր
Վերստուգիչ խումբ, ՀՀ Կենտրոնական բանկ 02.2011 – 03.2015թթ.
 
Ծրագրավորող
“Հայլինք” ՓԲԸ, 03.2008 – 09.2009թթ.
Անդամակցություն
Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ Հայաստան
(IIA Armenia-Institute of Internal Auditors Armenia, RA)
 
Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ
(IIA-Institute of Internal Auditors, USA)
 
Տեղեկատվական Համակարգերի Աուդիտի և Հսկողության Ասոցիացիա
(ISACA-Information Systems Audit and Control Association, USA)
 
Որակավորված Զեղծարարության Դեմ Պայքարի Ասոցիացիա
(ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, USA)
Որակավորում
ISO27001 Certified ISMS Lead Auditor – 2014
CFE - Certified Fraud Examiner (ACFE) – 2012
COBIT Foundation Certificate (ISACA) – 2011

Էլեկտրոնային
փոստ
rafik.muradyan@acra.am
ԱՐԱԳԱԾ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Կրթություն
2011-2015թթ. Երևանի Պետական Ագրարային Համալսարան, Ասպիրանտուրա,
Տնտեսական գիտությունների թեկնածու

2009-2011թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Մագիստրատուրա

2005-2009թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Բակալավր

Աշխատանքային
գործունեություն

Ֆինանսական տնօրեն-գլխավոր հաշվապահ
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 06.2016թ.-մինչ այժմ.
 
Գլխավոր հաշվապահ
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 02.2015-06.2016թթ.
 
Ֆինանսական տնօրեն
«ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ, 04.2014-02.2015թթ.
 
Աուդիտոր
ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա ՍՊԸ , 08.2011-04.2014թթ.
 
Վարկային մասնագետ
ՊրոկրեդիտԲանկ ՓԲԸ , 07.2010-08.2011թթ.
 
Վարկային մասնագետ
ԱրդշինինվեստԲանկ ՓԲԸ , 08.2009-07.2010թթ.

Որակավորում

Կառավարչի Լիցենզիա

Էլեկտրոնային
փոստ
aragats.asatryan@acra.am