թարմացված է առ 07/04/2017թ.

Հետադարձ կապ

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

Հասցե՝ 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Խորենացի փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9-րդ հարկ:
Հեռ.` (374 10) 522 487
Էլ. փոստ՝ info@acra.am
Սպասարկման ժամեր (աշխատանքային օրերին)՝ 9:30-16:30, ընդմիջում՝ 13:00-14:00