թարմացված է առ 11/02/2015թ.

Օգտակար հղումներ

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ
www.president.am

Հայաստանի հանրապետության Ազգային ժողով
www.parliament.am

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն
www.gov.am

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ
www.cba.am

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
www.fsm.am/

ArCa Արմենիան Քարդ - Միասնական վճարային համակարգ
www.arca.am

ՀՀ-ում գործող բանկեր
www.cba.am/am/SitePages/fscfobanks.aspx

ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպություններ
www.cba.am/am/SitePages/fscfocreditorganizations.aspx

ՀՀ-ում գործող ապահովագրական ընկերություններ
www.cba.am/am/SitePages/fscfoinsuranceagents.aspx

Հայաստանի բանկերի միություն
www.uba.am/

Ֆինանսներ բոլորի համար
www.abcfinance.am/

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐ

www.lexbox.am
www.banker.am
www.banks.am
www.armbanks.am


ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կայքերի հղումների կամ կայքերում տեղակայված տեղեկատվության արժանահավատության համար