թարմացված է առ 08/07/2014թ.

Կոմունալ ընկերություններ«ԵՐԵՎԱՆՋՈՒՐ» ՓԲԸ
www.veoliadjur.am
«ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ
www.armwater.am
«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ
www.armrusgasprom.am