թարմացված է առ 23/11/2017թ.

Սակագներ

Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող զեկույցներ
Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն Գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ԱՔՌԱ սքոր զեկույց Վարկառուի վարկային ռիսկի թվային գնահատական 360
ՍՊ0 Սպառողական վարկային զեկույց՝ հակիրճ 384
ՍՊ1 Սպառողական վարկային զեկույց՝ նկարագրող 672
ՍՊ2 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 1,056
ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական 1,440


Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող
առցանց ԱՔՌԱ մոնիթորինգ ծառայություն
Ծառայության անվանում Ծառայության նկարագրություն Տրամադրման ժամկետ Գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ԱՔՌԱ մոնիթորինգ SMS հաղորդագրության և /կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով վարկային տեղեկատվության փոփոխության վերաբերյալ տեղեկացում
1 ամիս
12 ամիս
600
6,000


Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող SMS զեկույց
Զեկույցի տեսակ Զեկույցի նկարագրություն Գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ԱՔՌԱ SMS զեկույց SMS հաղորդագրության միջոցով վարկային
պատմության վերաբերյալ տեղեկատվություն
100
ԱՔՌԱ SMS սքոր SMS հաղորդագրության միջոցով ԱՔՌԱ սքոր գնահատական 100


Իրավաբանական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող զեկույցներ
Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն Գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ԱՌ0 Առևտրային վարկային զեկույց՝ հակիրճ 768
ԱՌ1 Առևտրային վարկային զեկույց՝ նկարագրող 1,344
ԱՌ2 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 2,112
ԱՌ3 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական 2,880


ԱՔՌԱ Սիգնալ ծառայություն և դրա բազային գին
N Ծառայության կրճատ անվանում Ծառայության նկարագրություն Վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների համար
1 օրվա գին՝ 1 հաճախորդի համար

ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
1 ԱՔՌԱ Սիգնալ Հաճախորդ կազմակերպությանը տվյալ կազմակերպությունում գործող վարկեր կամ երաշխավորություններ ունեցող վարկառուների վերաբերյալ վարկային պատմության մաս կազմող տեղեկատվության փոփոխության վերաբերյալ տեղեկացում 20


Վարկատու հաճախորդ կազմակերպություններին և արտաքին հաճախորդներին տրամադրվող զեկույցներ
Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն
Վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների
համար գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)

Արտաքին հաճախորդների
համար գին
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ՍՊ0 Սպառողական վարկային զեկույց՝ հակիրճ 384 576
ՍՊ1 Սպառողական վարկային զեկույց՝ նկարագրող 672 1,008
ՍՊ2 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 1,056 1,584
ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական 1,440 2,160
ԱՌ0 Առևտրային վարկային զեկույց՝ հակիրճ 768 1,152
ԱՌ1 Առևտրային վարկային զեկույց՝ նկարագրող 1,344 2,016
ԱՌ2 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 2,112 3,168
ԱՌ3 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական 2,880 4,320
ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույց Վարկառուի վարկային ռիսկի թվային գնահատական 250 375


Ֆիքսված վճարով սակագնային պլան ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույցի համար
Փաթեթի անվանում Քանակ
(հատ)
Բազային գին
վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների համար
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
Բազային գին
արտաքին հաճախորդների
համար
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ՖԱՅԿՈ 1 մինչև 4.000* 600,000 900,000
ՖԱՅԿՈ 2 մինչև 8.000* 900,000 1,350,000
ՖԱՅԿՈ 3 մինչև 16.000* 1,200,000 1,800,000
ՖԱՅԿՈ 4 մինչև 32.000* 1,800,000 2,700,000
ՖԱՅԿՈ 5 մինչև 64.000* 3,600,000 5,400,000


«ՖԱՅԿՈ սքոր խմբեր» զեկույց և դրա բազային գին
Փաթեթի անվանում Քանակ
(հատ)
Բազային գին
վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների համար
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)

Բազային գին
արտաքին հաճախորդների
համար
ՀՀ դրամ (ԱԱՀ ներառյալ)
ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 1 մինչև 4.000* 600,000 900,000
ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 2 մինչև 8.000* 900,000 1,350,000
ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 3 մինչև 16.000* 1,200,000 1,800,000
ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 4 մինչև 32.000* 1,800,000 2,700,000
ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 5 մինչև 64.000* 3,600,000 5,400,000


* – ով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում, գերազանցող քանակը հաշվարկվում է ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույցի բազային գնով:Քանակային հաշվառման սակագնային պլան վարկային զեկույցների համար
Վարկատու հաճախորդ կազմակերպություններին և արտաքին հաճախորդներին տրվում են քանակային զեղչեր, որոնք կիրառվում են բազային գների նկատմամբ:
Կիրառվում է բոլոր տեսակի զեկույցների դեպքում (ըստ տեսակների)
Բոլոր տեսակի վարկային զեկույցների ամսական հարցումների թիվ 101-600 601-1600 1601 և ավել
Բազային գնի վրա կիրառվող զեղչի չափ 15% 30% 50%


Ծանոթություն` նշված զեղչերը կիրառվում են սահմանաչափերը գերազանցած քանակության նկատմամբ: