թարմացված է առ 08/07/2014թ.

Այլ ծառայություններ

Համագործակցության ընթացքում վարկային բյուրոյի անդամների հետ համատեղ կմշակվեն նոր ծառայություններ` հաշվի առնելով նրանց կարիքները և շուկայի առանձնահատկությունները: