թարմացված է առ 08/07/2014թ.

SOAP ծառայություն

SOAP ծառայություն - ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից մշակված ծառայություն է, որը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել տվյալների փոխանակումը բանկի և ԱՔՌԱ-ի միջև: